• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png

 

Transitieprofs staat voor professionele Transities vanaf het begeleiden van complexe ICT Projecten tot en met de inrichting van complete Managed (Cloud) Services omgevingen met centraal ingerichte regie. Onze 20 jarige ervaring is opgebouwd binnen organisaties van 150 tot 5000 werkplekken. Wij zetten voor elk traject ons unieke Transitiemodel in: ruim 300 trajecten zijn inmiddels met inzet van ons model succesvol doorlopen en daar zijn wij zeer trots op.

Wilt u weten waarom Transitieprofs de beste partij is om u succesvol te begeleiden?

De Cloud Control Experience

Transitieprofs organiseert minimaal zes keer per jaar seminars met partners: Samenwerking tussen Microsoft, ASP4all en Transitieprofs in het hoofdkantoor van Microsoft.

Interviews en Workshops

Om een goed beeld te krijgen hoe ICT op dit moment functioneel is geregeld en welke wensen en eisen er zijn vanuit de verschillende gebruikers en disciplines binnen uw organisatie heeft Transitieprofs een ICT-Business-Interview ontwikkeld. Deze nemen wij af bij de personen en afdelingen die een primair onderdeel uitmaken van uw bedrijfsproces. Wij bespreken hierbij enkel (herkenbare) ICT functionaliteiten van de betreffende personen.

Lees meer...

Gap analyse en Transitieplan

Het uitvoeren van de Gap Analyse en het opstellen en uitvoeren van het Transitieplan behoren zondermeer tot onze meest toegevoegde waarden. Wij onderzoeken bij de Gap Analyse primair wat de verschillen zijn tussen wensen en eisen (uit de Interviews en Workshops) versus de realistische status van ICT binnen uw organisatie. Hiervoor hanteren wij een uniek ontworpen (en bewezen) model voor zowel de Gap Analyse als voor het Transitieplan.

Lees meer...

RFP Trajecten en Begeleiding

Transitieprofs is in de afgelopen 20 jaar vrijwel permanent betrokken geweest bij RFP Trajecten en kent alle soorten en smaken. Of het nu is voor het vinden van een nieuw ERP pakket of een nieuwe ICT beheerpartner: wij kunnen u helpen. Door onze ervaring met deze trajecten kunnen wij u voortreffelijk begeleiden. Onze unieke eigenschap is dat wij met het doorlopen van het Transitiemodel exact onderzoeken welke noodzaak er écht is om een RFP Traject uit te zetten.

Lees meer...

Coaching en Training

Bij verandering hoort herkenning, erkenning, verkennen en de bereidheid om deel te nemen aan de verandering. Daarom is het belangrijk om de betrokkenen in het veranderproces "mee te nemen" en duidelijk te maken waarom de verandering nodig is, wat het voordeel is (persoonlijk) van deze verandering en om commitment en actieve medewerking te vragen. Coaching en Training heeft "interne borging binnen uw organisatie" als basis en het bijhorende plan is puur maatwerk.

Lees meer...

Ronde Tafel Sessies

Transitieprofs organiseren regelmatig Ronde Tafel Sessies met ICT- partners. Hierbij worden actuele onderwerpen (zoals Cloud Transities, etc.) interactief behandeld op basis van voorbeeld- casus. Hierbij zijn ook referenties aanwezig die uitvoerig aan het woord komen om een doorlopen traject met Transitieprofs toe te lichten.
Wilt u één van onze sessies bijwonen?

linkedin 

Alpe d'HuZes 2014