Arrow
Arrow
Shadow
Slider

COACHING & TRAINING

Bij verandering hoort herkenning, erkenning, verkennen en de bereidheid om deel te nemen aan de verandering. Daarom is het belangrijk om de betrokkenen in het veranderproces "mee te nemen" en duidelijk te maken waarom de verandering nodig is, wat het voordeel is (persoonlijk) van deze verandering en om commitment en actieve medewerking te vragen. Coaching en Training heeft "interne borging binnen uw organisatie" als basis en het bijhorende plan is puur maatwerk.

Transitieprofs verzorgt interne Coaching en Training om mensen actief te laten meewerken en meedenken in verandertrajecten. Dit is altijd op maat, omdat wij de Coaching en Training aanpassen op de situatie die opgeleverd gaat worden. Het maatwerk bepalen wij na het afnemen van Interviews en/of het geven van een Workshop. Coaching en Training kan heel divers zijn:

 • ICT Medewerkers krijgen Coaching en Training in het nemen van Regie
 • ICT Medewerkers krijgen Coaching en Training over Callregistratie
 • ICT Managers krijgen Coaching en Training over rapporteren
 • ICT Managers krijgen Coaching en Training over RFP trajecten
 • ICT krijgt Coaching en Training over Change Management
 • ICT Gebruikers krijgen Coaching en Training over aanmeld- procedures
 • Directie krijgt Coaching en Training over innovatie van ICT en Business
 • Elke afdeling krijgt Coaching en Training over Change Processen
 • Etc

Wij dragen hiermee onze kennis en ervaring van Managed (Cloud) Services over aan uw organisatie. Hiermee bereiken wij dat ook uw ICT gebruikers een rapportcijfer 8.5 gaat geven voor de inzet van ICT in uw organisatie.

RFP TRAJECTEN & BEGELEIDING

Transitieprofs is in de afgelopen 20 jaar vrijwel permanent betrokken geweest bij RFP Trajecten en kent alle soorten en smaken. Of het nu is voor het vinden van een nieuw ERP pakket of een nieuwe ICT beheerpartner: wij kunnen u helpen. Door onze ervaring met deze trajecten kunnen wij u voortreffelijk begeleiden. Onze unieke eigenschap is dat wij met het doorlopen van het Transitiemodel exact onderzoeken welke noodzaak er écht is om een RFP Traject uit te zetten.

Minstens zo belangrijk bij RFP Trajecten is de "match" tussen bedrijfsculturen. Vaak hebben wij RFP Trajecten (vanaf de zijlijn) zien mislukken omdat er geen rekening was gehouden met "passende" bedrijfsculturen. Hier letten wij met enorm veel aandacht op bij de ICT partnerselectie en wij hebben door onze ervaring in alle mogelijke branches ook de juiste expertise om dergelijke "zachte factoren" te onderzoeken. RFP Trajecten met begeleiding vanuit Transitieprofs kunnen daarom eigenlijk niet mislukken.

Transitieprofs kent alle mogelijke diensten van ICT partijen in de markt en heeft uiterst professionele tooling en calculaties beschikbaar om het aanbod inhoudelijk te beoordelen en te benchmarken. Onderdelen van de inhoudelijke beoordeling zijn:

 • Zijn de aangeboden tarieven marktconform
 • Zijn de aangeboden diensten transparant
 • Zijn de aangeboden diensten innovatief (SAAS/PAAS/IAAS/HYBRIDE)
 • Is de ICT partner professioneel qua SLA en DAP
 • Is de ICT Partner in staat om Regie aantoonbaar in te richten
 • Is de ICT partner operationeel of ook tactisch/strategisch inzetbaar
 • Zijn diensten "Fixed Price" of is er sprake van verborgen kosten
 • Etc

Wij begeleiden u tot en met het moment dat we samen spreken over Managed (Cloud) Services en wij samen een rapportcijfer hebben gemeten van een 8.5

GAP ANALYSE & TRANSITIEPLAN

Het uitvoeren van de Gap Analyse en het opstellen en uitvoeren van het Transitieplan behoren zondermeer tot onze meest toegevoegde waarden. Wij onderzoeken bij de Gap Analyse primair wat de verschillen zijn tussen wensen en eisen (uit de Interviews en Workshops) versus de realistische status van ICT binnen uw organisatie. Hiervoor hanteren wij een uniek ontworpen (en bewezen) model voor zowel de Gap Analyse als voor het Transitieplan.

Dit kunnen verschillende uitkomsten zijn:

 • Zijn onze ICT Services Cloud Ready
 • Zijn onze ICT Services voldoende beschikbaar
 • Zijn de kosten voor onze ICT Services marktconform
 • Zijn onze ICT Services qua functionaliteit voldoende of niet
 • Is onze beheerafdeling wel klantvriendelijk genoeg
 • Hebben beheerders voldoende tooling om hun werk goed te doen
 • Waar zijn onze ICT Services kwetsbaar
 • Voldoen ICT partners aan onze eisen en wensen
 • Zijn we in staat om Regie te nemen
 • Etc

Kortom: wij onderzoeken de samenhang tussen technische en functionele beschikbaarheid over de gehele ICT keten, inclusief de performance van alle betrokkken (ICT) partijen. Hiervoor beschikken wij over een uniek model met een uiterst professionele rappportage.

De uitvoer van de Gap Analyse is onze absolute basis voor het opstellen en uitvoeren van het maatwerk Transitieplan. Alleen als wij de realiteit inzichtelijk hebben gemaakt is het mogelijk om de stap naar een Transitieplan te maken.

Het Transitieplan zal altijd als opleveringsdoel hebben:

 • Er is grip op alle ICT Services als Managed (Cloud) Services
 • Er is sprake van Regie in samenwerking met alle ICT partijen
 • ICT Services zijn meetbaar en stuurbaar op tactisch/strategisch niveau
 • ICT Services voldoen functioneel aan de bedrijfsbehoefte

Ons Transitiemodel bestaat al 15 jaar en is toegepast binnen vrijwel elk type organisatie en branche. De kracht van het model is de eenvoud: wij nemen korte en overzichtelijke stappen met heldere opleveringen. Maar dat voeren wij uit met best practice (bewezen) projectdocumentatie, opgebouwd in de afgelopen 15 jaar. Door ook "de tijd te nemen" die nodig is om veranderingen te borgen, zijn we in staat om betrokken medewerkers enthousiast te maken voor de beoogde doelstellingen.

Wij beseffen ons na alle jaren dat juist de mensen de verandering moeten dragen en borgen en niet de techniek. Ons Transitiemodel zal bij de ICT-Business-Interviews al worden toegelicht. Hierdoor zal duidelijk worden wat onze toegevoegde waarde is en waarom wij de juiste partij zijn om Transitietrajecten mee te doorlopen.

 • Transitieprofs slaat hiermee de brug tussen ICT en bedrijfsdoelstellingen.

Wij leveren een helder rapport om inzichtelijk te maken wat de bedrijfselementen nodig hebben en welke rol ICT hierin kan/moet vervullen. Dit rapport beschrijft aanbod en behoefte van nu en voor de toekomst, zodat u een duidelijke roadmap heeft welke diensten ICT moet leveren en welke kwaliteit hierbij belangrijk is. Natuurlijk vertalen wij deze behoefte naar een professioneel Transitieplan en een heldere oplossingsrichting, waarbij antwoorden worden geborgd op de vragen als:

 • Hoe ziet de ICT-dienstcatalogus eruit?
 • Welke SLA's en DAP moet ICT leveren om de bedrijfsprocessen veilig te stellen?
 • Welke delen van ICT onderscheiden we
 • Hoe gaan we om met zelf doen/uitbesteden, public/private cloud, etc
 • Hoe wordt ICT maximaal schaalbaar en transparant
 • Welke voorwaarden worden gesteld aan groei en/of krimp
 • Welk klanttevredenheidscijfer hebben we voor ogen
 • Hoe is Regie centraal ingericht
 • Welke resultaatverplichting over de gehele ICT keten kunnen wij afgeven
 • Welke ICT-middelen zetten we in om interne samenwerking te bevorderen
 • Etc

De kracht van de samenwerking komt uit ons 15 jaar bewezen transitiemodel met heldere componenten. Maar wij vinden dat de echte kracht komt uit het maatwerk binnen het Transitieplan. Dat maatwerk is de samenwerking die bepaalt wat u en uw eigen medewerkers zelfstandig kunnen uitvoeren als onderdeel van het gehele plan en waardoor borging binnen uw organisatie veel succesvoller gaat verlopen.

 • Ook het opstellen en uitvoeren van het Transitieplan is in samenwerking

INTERVIEWS & WORKSHOPS

Om een goed beeld te krijgen hoe ICT op dit moment functioneel is geregeld en welke wensen en eisen er zijn vanuit de verschillende gebruikers en disciplines binnen uw organisatie heeft Transitieprofs een ICT-Business-Interview ontwikkeld. Deze nemen wij af bij de personen en afdelingen die een primair onderdeel uitmaken van uw bedrijfsproces. Wij bespreken hierbij enkel (herkenbare) ICT functionaliteiten van de betreffende personen.

Over het algemeen zijn dit: Operations, Delivery, Sales en Marketing, Service en Logistiek, Directie en ICT. Uiteraard verschilt dit per branche. Zo hebben we ook specifieke inventarisatie scans voor bijvoorbeeld gezondheidszorg en woningcoöperaties.

Nadat de Interviews zijn afgenomen en de bevindingen helder zijn, neemt Transitieprofs u in een Alignment Workshop mee om met een aantal kerngebruikers uit uw organisatie de toekomstverwachtingen van ICT helder te krijgen. In deze workshop wordt uiteraard ook uitgebreid stilgestaan bij de uitkomsten van de ICT-Business-Interviews. Het doel van de workshop is om huidige verwachtingen en toekomstverwachtingen te matchen en hieruit een lange termijn roadmap op te stellen voor ICT. Met deze roadmap heeft u alle uitgangspunten helder om ICT spoedig en naadloos te laten aansluiten op uw bedrijfsdoelstellingen van vandaag en morgen.

Tijdens de Interviews en Workshops zal ook duidelijk de "klik" ontstaan voor de verdere samenwerking en lichten wij het gehele traject uitvoerig toe. Wij geven aan hoe onze Gap Analyse toepasbaar is als logische volgende stap en wat een Transitieplan is.

Interviews en Workshops zijn duidelijk de eerste stap van het totale Transitieplan. Dit is een plan wat soms vele jaren nodig heeft om alle doelen te bereiken. Door het gehele plan "in kleine stappen" te doorlopen en te starten met Interviews en Workshops, kunnen we ook veel beter samen inschatten hoe wij samen "passen" in het gehele traject. Zonder lange verbintenis.