Veel organisaties maken momenteel de balans op van de coronacrisis richting de begroting voor 2021. De maatregelen die u heeft moeten nemen om aan corona het hoofd te bieden, in uw organisatie en voor uw klanten, hebben veel gekost en nu pas wordt pijnlijk duidelijk wat de financiële gevolgen zijn. Die zijn in eerste instantie incidenteel, maar de mogelijkheid bestaat dat er structurele effecten zullen zijn die de nodige uitdagingen met zich mee brengen.

TransitieProfs is groot pleitbezorger voor anticyclische investeringen.

 

Juist nu bezuinigingen onvermijdelijk zijn geworden, is het van essentieel belang om tegelijkertijd te investéren.

 

Ik breng hieronder drie argumenten naar voren om deze stelling te onderbouwen.

 

‘De anderhalve meter-samenleving schept urgentie voor verdere digitalisering van de dienstverlening’

U zult het al gemerkt hebben: ook al was uw pand misschien tijdelijk dicht, de vragen van klanten of cliënten werden daar niet minder door. Juist de grotere afstand tussen mensen leek een grotere behoefte te scheppen aan communicatie. Dit maakt dat het slim is om nu snel gas te geven op de digitalisering van de dienstverlening. Op deze wijze kunt u goede voelsprieten houden met uw klanten of cliënten.

 

‘Uw organisatie is aan het overschakelen op een andere werkwijze’

Eigenlijk was uw organisatie al in beweging en wilde meer mobiel kunnen werken. Door corona werd het thuiswerken snel urgent. U heeft waarschijnlijk snel maatregelen getroffen door bijvoorbeeld het digitaal vergaderen mogelijk te maken via Microsoft Teams, of andere platforms.

Maar dit is nog maar het begin. Uw medewerkers zijn nu waarschijnlijk blij dat ze weer meer fysiek contact kunnen hebben met elkaar en met uw klanten. Maar ook hebben ze ervaren wat de voordelen zijn van mobiel werken en hebben dus oog gekregen voor nieuwe digitale mogelijkheden. De ‘geest van de digitale vernieuwing’ is nu uit de fles en uw mensen gaan hier steeds meer om vragen.

 

‘Financiële onzekerheden zetten de informatiebehoeften op scherp’

De afgelopen maanden werd pijnlijk duidelijk welke wissel Corona op uw financiën heeft getrokken. Hogere kosten aan de ene kant en verminderde inkomsten aan de andere kant. Dit heeft zekerheden waar u aan gewend was onderuit getrokken en dat leidt tot onrust bij u en uw financiële mensen. Het wegvallen van dit soort zekerheden duidt mogelijk zelfs op aanstaande systeemwijzigingen met misschien grote gevolgen voor uw bedrijfsvoering.

In dat kader is het van het grootste belang dat uw informatievoorziening in lijn wordt gebracht met uw nieuwe informatiebehoeften. U wilt zo snel mogelijk door hebben waar dingen in de operatie knellen en waar ‘bleeders’ ontstaan, om snel te kunnen acteren om deze veranderingen op te vangen en te begeleiden.

 

‘Sla de weg in naar de digitale vooruitgang door in regie te komen over uw ICT’

Indien u het bovenstaande laat lezen aan uw hoofd ICT of CIO, is de kans groot dat deze stevige belemmeringen ziet om werk te maken van de digitalisering. De complexiteit en daarmee het gebrek aan flexibiliteit in uw ICT-omgevingen trekken een wissel op uw vermogen om te vernieuwen. U bent hoogstwaarschijnlijk terecht gekomen in wat wij noemen ‘de vicieuze cirkel van ontbrekende regie’.

De beste anticyclische investering die u nu kunt doen is het starten van een regietraject samen met TransitieProfs, te beginnen met een workshop over regie.

Bent u nieuwsgierig geworden naar uw kansen om nu eens echt de digitalisering verder te brengen in uw organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Auteur: Martijn Stekelenburg – TransitieProfs

Deel dit artikel: