ONZE MISSIE:

Vanuit ICT regie, naar tevreden gebruikers, lagere kosten én echte ruimte voor innovatie!

Strategisch beleidsplan

Wij helpen u met het opstellen van een congruent beleidsplan voor uw ICT afdeling die in lijn is met de doelen en primaire processen van de organisatie. De inzet van middelen en mensen worden afgezet tegen deze doelen. Veel organisaties stellen een missie en visie op en digitale innovatie maakt steeds vaker onderdeel van de ambities. Het valt in de praktijk niet mee om die digitale wensen om te zetten in realiseerbare oplossingen.

TransitieProfs helpt u, als onderdeel van uw organisatie, om uw wensen te vertalen naar een ontwikkelkalender en helpt u met het oplijnen van de resources om echt te innoveren. Design Thinking (het van buiten naar binnen denken) past daarbij helemaal in de huidige tijdgeest. Om een hoge gebruikerstevredenheid waar te maken is een primaire insteek vanuit de gebruikersbeleving onontbeerlijk.

Design thinking gaat uit van de wensen en beleving van gebruikers (intern- en extern) en zorgt dat dit blijvend centraal komt te staan. TransitieProfs organiseert hiervoor masterclasses. Het vormgeven van een digitale strategie vloeit hier vervolgens uit voort, waardoor automatisering als vanzelfsprekend innovatie- en informatiebehoefte gaat volgen.

TOP 10 SUCCESFACTOREN DIE WIJ IN ELK TRAJECT BEWAKEN

  1. Iedereen in team betrokken: bestuurders leidend (mandaat)
  2. Governance ingericht (wederzijds)
  3. Weerstand omarmen (zonder wrijving geen glans)
  4. Doorlopende evaluatie plan: voortschrijdend inzicht = goed
  5. Focus op behouden van eigen(wijze) mensen
  6. Voldoende tijd vrijgemaakt voor de Transitie- organisatie
  7. Gebruiker heeft altijd gelijk (maar is niet beslissend)
  8. Alle offerte- aanvragen moeten leiden tot partnership(s)
  9. Plannen zijn meerjarig (5 jaar), uitvoer houden we klein en simpel (eerst bewijs)
  10. Strategisch- adviseurs mede verantwoordelijk voor operationele borging regie.

succesfactoren

Vicieuze cirkel van ontbrekende regie

Uitdagingen regisseren Digitale Innovatie

 

Contact

11 + 6 =

Adres

Waijensedijk 20
3992 LP Houten

p

KvK & BTW

KVK nummer: 32069125
BTW nummer: 8070.90.980.B.02
Privacyverklaring TransitieProfs

Contact