EED2E8E5 4392 4CA2 9F92 E776F0EB2BE92

Transparant en verantwoord groeien naar een heldere, meetbare en betaalbare
Cloud Ready ICT Regie- Organisatie.
3 fases tot ICT Regie en Cloud Ready
Fase 1: Resultaat Sourcing Stack
Fase 1: Resultaat Business Interviews
Fase 1: Resultaat Gap Analyse
Fase 1: Resultaat Workshop Visie en Budget
Fase 1: Resultaat Workshop Visie en Budget
Transitie: Structuur I&A in Call- Systeem
Resultaten na transitie
Resultaten na transitie
previous arrow
next arrow
Slider

OVER ONS

TransitieProfs staat voor professionele Transities binnen ICT- omgevingen: vanaf de initiatie van het traject tot en met de inrichting van complete Managed (Cloud) Services- omgevingen met centraal ingerichte regie. Onze ruim 20- jarige ervaring is opgebouwd binnen organisaties van 150 tot 5000 werkplekken. Wij zetten voor elk traject ons unieke Transitiemodel in: ruim 300 trajecten zijn inmiddels met inzet van ons model succesvol doorlopen en daar zijn wij zeer trots op.

Vaak zien wij dat externe adviseurs worden betrokken die RFI/RFP- trajecten begeleiden voor bijvoorbeeld een nieuw ERP- pakket of een externe ICT- partner voor Managed (Cloud) Services. Deze adviseurs zijn niet mede- verantwoordelijk voor het behaalde eindresultaat. Het grote probleem hierbij is de praktijkervaring van de betreffende adviseurs voor wat betreft het eindresultaat: elke grote wijziging in uw ICT- landschap zal namelijk moeten borgen binnen uw Managed (Cloud) Services- organisatie, waarbij u grip en regie verkrijgt over alle ICT- services en over alle betrokken partijen. In de praktijk blijkt helaas ook dat veel aanbiedende marktpartijen over onvoldoende kennis beschikken om u tijdens & na de grote veranderingen bij te staan bij bijvoorbeeld:

  • Het inrichten van uw eigen ICT Regie- Organisatie;
  • Het pro- actief begeleiden `op de weg naar de Cloud` (Cloud Ready- traject: meerjarenplan).

TransitieProfs is geheel anders: wij zijn "opgegroeid" in het denken in meetbare ICT- diensten en Regie over ICT- services, waarbij er 100% vat moet ontstaan over de gehele bijhorende ICT- keten: inclusief regie over de externe ICT- partners. En dat alles vanuit klant- perspectief: wij vinden dat de eind- regie altijd bij u zelf hoort.

Wij zijn zelf eigenaar geweest van Managed (Cloud) Services partijen & Applicatie- leveranciers en kennen deze markt door en door. Deze kennis en ervaring zetten wij met maar één doel in: het belang van u als opdrachtgever. Wij vinden dat wij u moeten kunnen helpen/bijstaan tijdens het gehele Transitietraject: vanaf de "as is" omgeving en het maken van strategische keuzes over investeringen, tot en met de uiteindelijke oplevering van de gehele Managed Services- organisatie (de ICT Regie- organisatie). En dan zijn wij graag wél mede- verantwoordelijk voor het eindresultaat: hier is ons gehele Transitiemodel voor ontworpen.

Door de geleerde lessen hebben wij geen enkele voorkeur qua uiteindelijke invulling van een traject. Wij bepalen niet welk ERP- pakket het beste bij u past of welke vorm van Managed (Cloud) Services het beste bij u past. Wij bepalen niet of uw ICT naar een Cloud- oplossing moet en of dit extern/intern/samen moet worden ingericht. Dat bepaalt u helemaal zelf op basis van de glasheldere onderzoeken die wij hiervoor verrichten en de keuzes die daaruit voortvloeien: inclusief een sluitende begroting voor 5 jaar. Wat wij primair samen met u willen bereiken is een optimale inrichting van uw ICT Regie- organisatie, meetbare ICT- services die zorgen voor een hoge gebruikers- tevredenheid en aanvaardbare kosten voor het gehele ICT- landschap. Enkele daarbij horende ervaringen/resultaten zijn:

  • Een TCO- besparing van 20-50%;
  • Een pro- actieve aanpak om uw omgeving Cloud- ready te maken;
  • Een perfect ingerichte ICT Regie- organisatie;
  • Een 9+ waardering vanuit uw gebruikers- organisatie na oplevering van de Tranistie- onderdelen.

Als tijdens een Transitie blijkt dat u tussentijds expertise nodig heeft om specialistische zaken snel en goed te optimaliseren: dan helpen wij u ook. Wij beschikken in ons netwerk over elk type expertise, van Projectmanagers en Proces-specialisten tot en met Enterprise Architecten.

TransitieProfs hoopt u spoedig te mogen begroeten.