Wij helpen al 2 decennia lang ICT- organisaties die moeten veranderen. Daarbij proberen wij naar eer en geweten, om iedereen die betrokken is bij de verandering, mee te krijgen en enthousiast te maken: verandering is immers leuk….. toch?

Maar om heel eerlijk te zijn: in de praktijk vinden veel mensen dat helemaal niet zo leuk. TransitieProfs ‘verkoopt’ de transitie naar – en de borging van regie over – digitale innovatie. In de praktijk blijkt dat dit niet te verkopen valt, want wij moeten dat elkaar meerjarig toevertrouwen eigenlijk. Immers: wie zijn wij dan om u te vertellen dat wij daarbij kunnen of moeten helpen? Dat kan uw organisatie toch zelf?

 

Geen herkenning = geen samenwerking

Momenteel worden wij elke week uitgenodigd door organisaties die voor de opgave staan om te veranderen: ICT moet de basis worden van (digitale)innovatie. Soms dus vrijwillig en vaak ‘van hoger hand’ opgelegd. In praktijk blijkt de eerste kennismaking zelden prettig: niet alsof je elkaar spontaan tegenkomt op een feestje zeg maar. Als wij ons proberen te verplaatsen in u als gesprekspartner bij het 1e gesprek (om dit te begrijpen), dan mogen wij niet verwachten dat u direct zegt: welkom, help ons met een transitie, want wij kunnen het niet alleen. Ook mogen wij niet verwachten dat u dan al denkt dat wij de ‘succesformule’ zijn in de verandering: en terecht. Wij proberen te leren van elke kennismaking en als je er een optelsom van maakt dan blijkt: soms is een 1e gesprek direct fijn, met herkenning over en weer, maar regelmatig staan wij ook na een uur alweer buiten: onbegrepen, geen ‘match’, ongeloofwaardig, etc. Geen enkele kans zelfs op een samenwerking. Terwijl wij echt willen helpen. Raar,….. toch? Eigenlijk niet, want dit blijkt vooral te zitten in het ‘moeten’ veranderen in plaats van het ‘willen’ veranderen.

 

Alles waar je klaar voor bent is klaar voor jou

Inmiddels begrijpen wij steeds beter waarom wij soms snel weer buiten staan ‘met ons mooie verhaal’. Daar praten wij veel over onderling, omdat het voor niemand fijn is. Wij denken dat wij een verklaring én een oplossing hebben hiervoor.

Waarschijnlijk heeft het allemaal te maken met gedragsverandering. Persoonlijk vind ik dat een heel vervelend woord: alsof we in therapie moeten of iets dergelijks. Verandering is al lastig genoeg, laat staan als het gaat over ons gedrag: wat is er mis met ons gedrag?

TransitieProfs heeft een aanpak die volgens ons al redelijk is ‘afgestemd’ op verandering, waarbij verandering van gedrag in het middelpunt staat:

 

Samen bedenken, Samen bewijzen, Samen borgen: meerjarig

 

Maar door onze ervaringen met kennismakingen die soms niet prettig verliepen, hebben wij naar de ‘officiële’ fasering van gedragsverandering gekeken in combinatie met onze aanpak en toen kwamen wij uit bij het volgende:

Wat komt daar dan uit denken wij? Nou, waarschijnlijk zijn wij soms gewoon ‘te vroeg’ bij kennismakingen. TransitieProfs blijkt vooral een fijne gesprekspartner te zijn als een organisatie een (h)erkenningsfase voorbij is en klaar is om te verkennen welke strategie het beste past bij de vraag vanuit de organisatie. En idealiter is dat een avontuur denken wij en zeker geen opgelegd project. En als wij in die fase van verkenning elkaar ontmoeten, dan geeft de kennismaking altijd direct veel wederzijdse energie.

 

Wanneer ‘ont’- moeten wij elkaar dan?

Ont- moeten is een leuk woord: als wij iets niet moeten, maar vooral willen betekent dat toch? Wij denken dat het ideale moment om kennis te maken is, als er nog niets moet vanuit directie of bestuurders. En dat is precies de reden waarom wij Masterclasses zijn gaan organiseren voor elke fase van onze aanpak.

Door deze sessies worden wij samen niet ‘verplicht’ aan elkaar gekoppeld, want wat moet (zo blijkt) zorgt direct voor weerstand. Dat is eigenlijk ons beste leermoment na 20 jaar ervaring:

Masterclasses zijn laagdrempelig, op maat per fase en vooral: op basis van wat u en uw medewerkers zelf al hebben bedacht.

Wij vullen die ideeën aan met onze praktijkervaringen tijdens de sessie. Zo ontstaat er onderling vertrouwen op vrijwillige basis en vooral: zo ontstaat uw regievoering, in plaats van opgelegde regievoering.

Om heel eerlijk te zijn: dat hadden wij vanuit TransitieProfs veel eerder willen bedenken. Niets blijkt ons team meer energie en inspiratie te geven, dan u én uw organisatie bij te staan zonder enige verplichting.

 

Auteur: Dennis Daalhuizen – Directeur/eigenaar TransitieProfs