De corona-crisis zet momenteel organisaties voor het blok. Hoe houden wij de kosten in de hand (of verlagen wij deze), maar zorgen wij er ondertussen voor dat wij onze dienstverlening blijven verbeteren en vernieuwen?

De term ‘anticyclisch investeren’ klinkt mooi, maar is het verantwoord om in deze ingewikkelde tijden met corona, investeringen te doen?

In economisch moeilijke tijden is het van belang om te blijven investeren. Om uw concurrenten voor te blijven, moet u uw dienstverlening blijven verbeteren. Omdat innovatie en ICT bijna synoniem zijn,  moet u uw ICT organisatie in beweging krijgen. Daaruit volgt meestal een moeilijk gesprek met uw ICT manager of CIO die net als de kerstman ‘Ho ho!’ roept tegen hoge kosten en complexiteit als belangrijkste drempels om de innovatie af te remmen.

TransitieProfs beweert dat dit anders kan. Met inzet van 300+ trajecten sinds de vorige crisis (vanaf 2008 de ‘financiële crisis’, we zouden hem vandaag de dag bijna vergeten) hebben wij aangetoond dat door een regietraject te starten er middelen kunnen worden vrijgespeeld voor innovatie én dat er kostenbesparingen mogelijk zijn. Dit door orde te scheppen in uw applicatielandschap en uw mensen anders te laten werken. Uw leveranciers brengen wij in een andere stand die de innovatie ondersteunt.

 

Zo wordt de innovatie betaald uit een kostenbesparing die niet als een bezuiniging wordt ervaren. Klinkt te mooi om waar te zijn?

 

“Hoe zetten we kostenbesparing in voor ruimte om te innoveren?” 

Uw ICT uitdagingen zijn langzaam uw organisatie binnen geslopen de afgelopen decennia. Er heeft een opstapeling plaatsgevonden in het ICT landschap die zorgde voor complexiteit en hoge kosten (onder de noemer ‘legacy’). Maar het ergst is nog de inflexibiliteit om te innoveren. De beste anticyclische investering die mogelijk is: ‘regie brengen in uw ICT-organisatie’, zorgt voor genoeg hoofdbrekens. Toch is het mogelijk.

Wij beginnen met het in kaart brengen van uw landschap en het interviewen van uw gebruikers. Dit is de beste manier om snel de belangrijkste pijn bloot te leggen en de belangrijkste verbeterkansen in beeld te krijgen.

Dit zetten wij om in een concrete businesscase met inzet van onze Enterprise Architecten: vooruitdenken én rekenen voor een periode van 3-5 jaar en daar concrete transitieplannen aan verbinden.

Vervolgens helpen wij u over de belangrijkste drempels door eerst samen met u een proof of concept neer te zetten van een – in regie gebrachte – dienst. Met dit ‘complete pakket’ is er daardoor niet alleen sprake van ‘klein denken en pas dan groot bewijzen’, maar er zal ook duidelijk worden wat de investeringen gaan opleveren (ROI = return on investment) en dat laatste vergeet men vaak óf kan men vaak niet berekenen door gebrek aan praktijk- ervaring. Zonder duidelijke ROI zal immers elke investering gezien worden als een kostenpost en dat is natuurlijk niet het geval.

Na de planmakerij en de eerste bewijzen komen ook de eerste besparingen al in zicht. Wij gaan nu nieuwe afspraken maken met uw leveranciers (vanuit beleid – dienst voor dienst). En maken de handen van uw mensen per verbetering vrij om aan echte innovatie te werken én verder in regie te komen. De kostenbesparingen die u al gerealiseerd hebt, werken nu meteen vóór de innovatie!

 

Wilt u ook uw kansen voor kostenbesparing én innovatie verkennen?

Neem contact op voor een vrijblijvend consult of workshop.

 

Auteur: Martijn Stekelenburg – TransitieProfs

Deel dit artikel: