Axians Nederland en TransitieProfs hebben een strategische overeenkomst getekend. De samenwerking is ontstaan omdat Axians en TransitieProfs regelmatig samen betrokken waren bij uitbesteding- of cloudtrajecten. Hier bleek duidelijk dat de kennis en ervaring van Axians en TransitieProfs volledig complementair zijn, waardoor opdrachtgevers optimaal in regie kwamen over de totale dienstverlening én innovatie.

Foto: Jeroen van Twuijver, Business Unit Manager bij Axians – Dennis Daalhuizen, Eigenaar TransitieProfs

Waarom zijn strategische partnerships interessant

Waarom zijn strategische partnerships dan interessant voor opdrachtgevers zou je je af kunnen vragen. En waarom is dit interessant voor TransitieProfs: jullie zijn toch onafhankelijk? Daar wil ik graag wat dieper op ingaan.

De primaire focus van TransitieProfs is altijd de regieafdeling van onze opdrachtgevers. Ons motto is daarbij al ruimschoots duidelijk gemaakt op de website: ‘Vanuit ICT- regie naar tevreden gebruikers, lagere kosten én echte ruimte voor innovatie’. Dit klinkt duidelijk en eenvoudig, maar in de praktijk zijn er zeker 100 valkuilen wanneer wij dit motto waarmaken bij opdrachtgevers.

In een andere blog hebben wij kort beschreven dat wij werken volgens ons regie- raamwerk. Eén van de meest belangrijke onderdelen hierbij is het tot stand brengen van ketenregie. Dat wil zeggen dat er per ICT service, over alle afhankelijkheden, regie tot stand komt vanuit de opdrachtgever. En dat zijn er nogal wat. Maar één van de meest belangrijke afhankelijkheid daarbij is natuurlijk de medewerking van ICT partners die diensten beheren namens de opdrachtgevers. In de praktijk komen wij nog dagelijks organisaties tegen die hier eigenlijk niet aan mee willen werken, of erger nog: die de noodzaak van regie bij opdrachtgevers überhaupt niet inzien. Dit maakt voor ons en vooral voor de opdrachtgever de kans op succesvolle regie dan opeens een stuk kleiner en dat willen wij niet laten gebeuren. Axians hebben wij vanaf 2018 meegemaakt in regie- en cloudtrajecten en Axians was bereid om mee te werken aan onze gezamenlijke regiedoelstellingen. Daardoor begrijpen wij elkaar en dat is wat ons betreft van het grootste belang: de opdrachtgever is beter en sneller geholpen met regie.

 

Is TransitieProfs dan nog wel onafhankelijk

Het antwoord daarop is simpel: natuurlijk! De samenwerking zal altijd loepzuiver en transparant zijn namelijk. De opdrachtgever zal met onze inzet vanaf elk moment zelf in regie worden gebracht: ook over keuzes om ons aan Axians te koppelen of vice versa. Als opdrachtgevers willen dat wij gezamenlijk inschrijven: graag, dan willen wij zelfs bepaalde resultaatverplichtingen aangaan samen. Maar als opdrachtgevers dit niet willen of dit in een latere fase willen kunnen besluiten: ook prima. In geval van een gewenste samenwerking gaan wij dan geen hulp bieden bij RFP/Aanbesteding- trajecten uiteraard. In de praktijk komt het voor dat Axians ons introduceert bij opdrachtgevers en dat diensten van Axians op dat moment niet afgenomen worden. Andersom uiteraard ook. Maar er zijn in de praktijk steeds meer partijen die TransitieProfs in trajecten de regie- afdeling wil laten inrichten, maar ook meer resultaatverplichting willen als het gaat om ketenregie: en dan is het de ideale situatie voor Axians én TransitieProfs om samen de oplossingen aan te bieden.

 

De evolutie van Managed Services is de reden om voor Axians te kiezen

Wij hebben inmiddels 25 jaar ervaring met Managed Services en hebben de gehele evolutie hiervan meegemaakt: zowel als aanbiedende partij als vanuit de beleving van de opdrachtgevers. Eerst kwamen de strippenkaarten, daarna de remote beheer tooling, voorzichtig sloten wij de eerste SLA af en toen er heel veel SLA’s kwamen moest er een DAP komen (dossier afspraken procedures) omdat het wel héél ingewikkeld werd om over al die SLA’s regie te houden. Dit resulteerde in de revolutie van outsourcing, waarbij opdrachtgevers hoopten (en dit uiteraard massaal verkocht werd door ICT bedrijven) dat alles uitbesteden aan externe partijen DE oplossing was. Dit bleek helaas een peperduur drama met ontevredenheid en wurgcontracten alom. Daarna kwam men ‘terug op aarde’ en bleek het uitbesteden van technische beheertaken (outtasking) de nieuwe weg naar Rome. Dit ging best goed, maar helaas óók niet perfect: want daaruit ontstonden een aantal prima marktpartijen, maar ja: die kunnen natuurlijk niet alles beheren. En zo ontstond de vicieuze cirkel van ontbrekende regie weer als omgevingen groter en complexer werden.

Maar wat zien wij nu ‘ontstaan’ dan? Oh ja; de Cloud! En steeds meer alles ‘As a Service’. De kreten zijn niet aan te slepen: Naas, SaaS, TaaS, PaaS, IaaS, Waas, Dwaas…… (die laatste geloof ik nog niet gelukkig). En dit zou allemaal moeten bijdragen aan wat men nu overal heel hard roept: digitale innovatie hoog op de kalender. Als je dit werk al wat langer doet dan druipt de marketing van commerciële marktpartijen er natuurlijk vanaf, want veel hiervan is gewoon niets anders dan wat altijd het doel was: ICT inzetten om de primaire processen en diensten effectiever en succesvoller te maken.

Er is echter wel een hele grote verschuiving gaande als het gaat om de X-aaS evolutie: steeds meer diensten worden ‘naar buiten gebracht’ in alle vormen en smaken. Ik zeg dan maar: ICT gaat eindelijk volwassen worden. Maar wat blijft er dan over van (de inmiddels) Managed Services Partijen? Wij denken niet zo heel erg veel eerlijk gezegd. Want het is schier onmogelijk voor deze partijen om alle X-aaS diensten aan te bieden én te beheren én te laten innoveren vanuit het perspectief van de opdrachtgever. Dit kan voor één opdrachtgever wellicht, maar wat als het 100 opdrachtgevers zijn, elk met 200 services? Dat is een hoop benodigde kennis hiervan, tot en met de bijhorende primaire processen per opdrachtgever. Bovendien zal geen enkele opdrachtgever dit wenselijk vinden, want waar is dan de eigen regie en het onderscheidende vermogen nog? Opdrachtgevers zouden in dat geval in de evolutie teruggaan naar het outsourcing- tijdperk en daar hadden wij gelukkig (na heel veel dure en schadelijke lessen) lang geleden al afscheid van genomen.

Wij denken dat dit eindelijk het moment is dat opdrachtgevers met inzet van regie, zelf de touwtjes in handen gaan (en blijven) nemen en dat marktpartijen hun ‘As a Service’ diensten keurig komen invlechten binnen de regieafdeling van opdrachtgevers. En juist DAT is de reden dat wij voor Axians hebben gekozen: zij snappen dit en hebben een heel scala aan ‘As a Service’ diensten beschikbaar. Helaas zien wij inmiddels weer veel marktpartijen roepen dat zij alles kunnen/willen overnemen en dat zij zelfs (terwijl ze hun hele ‘leven’ alleen techniek beheren of slechts één applicatie) de gehele digitale innovatie bij de opdrachtgever kunnen begeleiden. En ook helaas: er zijn veel adviesbureaus die dit ook nog adviseren om te geloven en te kopen……

Axians heeft in de samenwerking tot nu toe laten zien dat zij bepaalde zaken heel goed doen en vooral moeten blijven doen, maar Axians ziet ook in dat samenwerking als partners essentieel is en dat dit vraagt om eindregie bij opdrachtgevers, langlopende samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen én heel veel mensenwerk. Al die zaken opgeteld hebben ons daarom doen besluiten dat wij, indien gevraagd, onze diensten samen kunnen aanbieden. Wij denken dat dit steeds vaker voor zal komen, omdat iedere moderne manager inziet dat de kracht van innovatie vooral te vinden is in samenwerking en samen verantwoordelijk zijn.

Auteur: Dennis Daalhuizen – Directeur/eigenaar TransitieProfs

deel dit artikel: