Misschien dat u richting de budgetaanvragen voor 2021 uzelf de bovenstaande vraag al eens gesteld heeft. Sinds de corona-uitbraak bent u erg druk geweest met het ‘open houden van de winkel’.

Dat is begrijpelijk gezien de breed gevoelde corona-paniek en de moeite die het gekost heeft om bijvoorbeeld het thuiswerken goed georganiseerd te krijgen. Uw leidinggevende heeft dat voor dit jaar geaccepteerd en na het oplossen van de eerste problemen bent u, net als veel organisaties, in de ‘wachtstand’ gegaan als het gaat om pro- actief verbeteren of innoveren.

Wachten op betere tijden, terwijl de druk om weer te gaan presteren langzaam weer is opgevoerd. Hiermee ontstaat een beeld van hele teams die samen met hun manager als de spreekwoordelijke ‘kikkers in een pan’ zitten, terwijl het vuur eronder langzaam heter aan het worden is. De energetische interactie in uw team is niet meer als voorheen. Hoe lang kan deze situatie nog voortbestaan?

Waarschijnlijk heeft uw directie of bestuur voor dit jaar nog geaccepteerd dat het ‘passen op de winkel’ uw belangrijkste bezigheid was door de omstandigheden. Maar na de aanpassingsperiode en richting de plannen en budgetten voor 2021 komen ook al de eerste signalen dat er weer als ‘vanouds’ geleverd en verbeterd moet worden, ook dat voelt u wel aan.

Hoe gaat u uw mensen in beweging krijgen en het vertrouwen geven om de horizon weer te verruimen?

 

Laten wij eens ingaan op het onderstaande plaatje.

Zoals hierboven gesteld is uw organisatie sinds corona (wellicht en begrijpelijk) grotendeels gericht geweest op de korte termijn.

Hierbij hoort een fixatie op problemen en dus minder op kánsen. Hierdoor is men in veel gevallen afgesloten geraakt voor positieve veranderingen hebben wij ervaren binnen onze verandertrajecten dit jaar. Uw team houdt onbewust (meer dan voorheen) de verandering tegen door negatiever te reageren op de verwachtingen en werkzaamheden die daarbij horen.

Als manager is het daarmee (nog) moeilijker om hier boven te staan en als reactie worden verandertrajecten daardoor vooruitgeschoven of stilgelegd. De innovatie komt stil te liggen omdat de motivatie hiervoor even niet uit de groep komt.

‘Stap uit deze vicieuze cirkel vóór de budgetaanvraag 2021!’

Om aan deze impasse te ontsnappen is het belangrijk afstand te nemen van het heersende groepsgevoel en daar vooral zélf ook uit te stappen.

Begin bijvoorbeeld met het coachen van uw mensen op persoonlijke, concrete en haalbare (kleine) doelen als voorbeeld. De deliverables worden zo persoonlijk gemaakt en dit helpt uw mensen om vooral samen weer in een positieve stand te komen.

Luister goed naar de weerstanden en omarm ze waar mogelijk. Breng beweging in de bestaande angst en weerstand door vooral positieve acties voor te blijven stellen. Spreek uw mensen dagelijks over de resultaten én leg successen terug in de groep.

Deze aanpak, die in het begin misschien aanvoelt als micromanagement, werkt écht is gebleken binnen onze trajecten en ‘gooit de ramen open’ in uw team. Een nieuwe positieve energie die gericht is op dingen doén kan worden losgemaakt.

TranstieProfs heeft speciaal voor dit onderwerp een Masterclass Inspirerend Innoveren georganiseerd. Dit gaat u helpen bij het verwezenlijken van uw plannen voor het komende jaar! Neem voor meer informatie contact met ons op!

Auteur: Dennis Daalhuizen – eigenaar TransitieProfs