ONZE MISSIE:

Vanuit ICT regie, naar tevreden gebruikers, lagere kosten én echte ruimte voor innovatie!

Workshops & masterclasses

TransitieProfs heeft enorm veel ervaring met de uitvoer en borging van regie- trajecten en heeft ruimschoots bewezen dat de aanpak zorgt voor hogere gebruikerswaardering én lagere kosten. Dergelijke trajecten hebben geresulteerd in gebruikerswaarderingen van een 8.5 of zelfs hoger. Bij alle trajecten zijn wij meerjarig onderdeel geweest van de organisatie van de opdrachtgevers en mede verantwoordelijk geweest voor het eindresultaat. Kortom: niet het zoveelste adviesrapport, maar als één team de gewenste doelstellingen en resultaten behalen.

Wij leren permanent van de harde en zachte factoren die essentieel zijn om een traject succesvol te maken. Wij merken dat veel organisaties zelf al stappen nemen om regie over digitale innovatie vorm te geven, maar dat zij bepaalde essentiële onderdelen niet onder controle krijgen. Wij begrijpen dat, want dit is voor organisaties geen gebruikelijke verandering zoals dat voor ons wél het geval is en bovendien is het geen schande maar een kracht om uzelf daarin bij te laten staan. Daarom geven wij workshops aan organisaties om alle onderdelen inzichtelijk te maken die aanwezig moeten zijn om écht in regie te komen en te blijven.

 

Landelijk vergaderen bij TransitieProfs

Uniek en inspirerend

Op een centraal punt, vlakbij Utrecht

Zorgeloos en ontspannen vergaderen

www.domealone.nl – Unieke locatie verhuur

Basis voor deelname Workshop

 1. Welke uitdagingen heeft uw organisatie met regie en digitale innovatie?
 2. Wat heeft u al zelf gedaan om dat te verbeteren en wat waren de resultaten?
 3. Meet u de gebruikerstevredenheid en is hier pro- actieve sturing op?
 4. Ondervind u veel weerstand binnen de organisatie bij veranderingen?
 5. Mist u de aanpak vanuit één team, inclusief gebruikers en directie- leden?
 6. Waar zou u of uw organisatie hulp bij kunnen gebruiken?
 7. Heeft u moeite om trajecten naar regie te begroten en intern goed te laten keuren?
 8. Als u hulp vraagt, bij wat voor type organisaties komt u dan terecht?
 9. Heeft uw organisatie voldoende tijd en kennis voor een transitie/transformatie?
 10. Heeft u behoefte aan rollen die uw organisatie bijstaan in een transitie/transformatie?

Introductie Ronde tafel op uw locatie (kosteloos);

Maatwerkplan Workshop op basis van uw behoeften;

Samen bepalen betrokken medewerkers.

Workshop I

Hoe te komen tot een realistische én betaalbare ICT Strategie vanuit een Regie- model

Uitdagingen

 • Mijn organisatie heeft een missie en visie die betere digitale innovatie omarmt, maar het lukt steeds niet om de missie te vertalen naar meetbare resultaten;
 • Mijn ICT-mensen geven bij innovatieve wensen steeds aan wat er allemaal níet kan, in plaats van innovaties gewoon door te voeren. ICT remt de innovatie daardoor;
 • Mijn medewerkers en opdrachtgevers/cliënten willen innovatievere dienstverlening en betere digitale samenwerking maar zijn structureel te weinig betrokken bij de innovaties;
 • Directie eist steeds meer vanuit de strategie, maar wij hebben moeite om directie structureel aan te laten haken bij de realisatie;
 • Als wij hulp/advies van buitenaf zoeken, dan krijgen wij meestal te maken met organisaties die of advies geven, of producten/diensten leveren, terwijl wij voor het geheel hulp nodig hebben;
 • Mijn ICT mensen zijn vooral bezig met het in stand houden van de dagelijkse operatie en hebben geen tijd om zich met de strategische doelstellingen bezig te houden;
 • Onze ICT kosten blijven stijgen waardoor de innovaties moeilijk te financieren zijn;
 • Onze leveranciers hebben een Cloud- strategie ontwikkeld, maar wij zijn niet klaar om een dergelijke Cloud-partij te regisseren;
 • De afstand tussen ICT en de gebruikers- organisatie is te groot en daardoor zijn wij onvoldoende in staat om hun belangen pro- actief te behartigen.

 

Voordelen

 • U leert hoe u tot een nieuwe strategie kunt komen die richting geeft aan uw ICT;
 • Uw ICT medewerkers gaan leren hoe ze vanuit de gebruiker denken en samen innovaties tot stand kunnen brengen in lijn met uw missie en visie;
 • Blinde vlekken in uw organisatie over mogelijkheden/onmogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt en doorbroken;
 • Er worden besparingen én innovatiekansen gevonden: hierdoor ontstaat financiële ruimte;
 • Er ontstaat regie over de gehele transitie/transformatie vanaf het eerste begin.

 

Inzichten

 • Er is een ‘vicieuze cirkel van ontbrekende regie’ en die moet doorbroken worden;
 • Er zijn échte kansen om afscheid te nemen van de regie- en legacy- problemen;
 • Door bij de gebruiker te beginnen werkt u aan draagvlak vanaf het allereerste begin;
 • Als u het legacy- en regieprobleem oplost, komt er budget vrij voor innovaties;
 • Door te starten met een goed onderzoek, ontstaat er regie voor het gehele traject;
 • Zonder een goed en geaccepteerd Governance- model is elk traject gebrekkig;
 • Automatisering zal Informatisering en Innovatie moeten gaan volgen;
 • Alleen vanuit regie is het mogelijk om een gebruikerswaardering cijfer 8 of hoger te behalen.

 

Resultaten

 • U leert welk overzicht er moet zijn van uw ICT- landschap alvorens te starten;
 • U krijgt duidelijk inzicht in de noodzaak en aanpak om Governance in te richten;
 • U weet hoe u stakeholders moet betrekken bij de wensen en eisen aan innovatie;
 • De noodzaak van gebruikers centraal stellen en de wijze waarop wordt duidelijk;
 • U leert hoe u van het denken in ‘servers’ kan veranderen naar denken in ‘services’;
 • De noodzaak van Enterprise Architectuur inclusief Regie- architectuur wordt helder;
 • Er ontstaat realisme dat een transitie meerjarig uitgevoerd dient te worden;
 • Vertrouw in de mogelijkheid om tevredenheid te verhogen én kosten te verlagen;
 • U weet waar en hoe te beginnen met de eerste bewijsvoering van regie.

Meer weten over deze workshop?

15 + 7 =

Workshop II

Succesvol bewijzen dat uw ICT Strategie vanuit regie gaat zorgen voor gewenste resultaten

 

Uitdagingen

 • Mijn organisatie heeft door verschillende ICT-adviesbureaus rapporten laten maken. Deze stoppen allemaal bij de implementatie;
 • Hoe zorgen wij dat wij partners aanbesteden en geen leveranciers;
 • Hoe zorgen wij dat partners aanhaken en passen (CMMI- level) bij onze regie- organisatie;
 • Hoe zorgen wij dat meerjarenbegrotingen sluitend zijn;
 • Hoe zorgen wij dat medewerkers leren om regie en eigenaarschap te nemen;
 • Wij begrijpen prima wat er zou moeten veranderen, maar het lukt ons niet om dit onder regie te implementeren;
 • Wij zijn steeds afhankelijk van leveranciers die onze behoeften niet kunnen invullen als het gaat om regie en innovatie;
 • Alle verbeteringen die wij hebben geprobeerd door te voeren, hadden te weinig draagvlak;
 • Door de herhaaldelijke teleurstellingen is het vertrouwen in verandering weggeëbd;
 • Het is ons te weinig gelukt om concrete en meetbare resultaten te laten zien om dit te doorbreken;
 • Hoe zorgen wij dat gebruikerstevredenheid meetbaar verbeterd is;
 • Er dient een impasse doorbroken te worden om nieuwe energie los te maken. Betrokkenen moeten als één team opereren.

 

Voordelen

 • Afhankelijkheid omgezet naar eigen regie en partnerships;
 • Uw medewerkers leren om regie over herkenbare services te nemen;
 • Uw mensen gaan stapsgewijs leren om dienstverlening opnieuw vorm te geven en te borgen op basis van het TransitieProfs- raamwerk;
 • Door iets klein te bewijzen, iets groots aan te tonen.

 

Inzichten

 • Je moet groot denken om klein te kunnen beginnen;
 • Tastbare resultaten, samen met mensen gerealiseerd, zorgen voor draagvlak;
 • Er is een echte en bewezen aanpak mogelijk om de impasse te doorbreken;
 • Er kan binnen een jaar écht aantoonbaar verbetering gerealiseerd worden.

 

Resultaten

 • Er komen meetbare resultaten met betrekking tot verbeterde dienstverlening;
 • Er kunnen significante kosten worden bespaard en kosten zijn voorspelbaar;
 • Uw organisaties leert om kansen op te sporen en zich verantwoordelijk te voelen;
 • Uw medewerkers, directie en cliënten gaan beginnen het verschil te ervaren;
 • Uw medewerkers gaan zich comfortabel voelen in de nieuwe werkwijze;
 • Externe partners gaan zich conformeren aan uw regievoering;
 • Er ontstaat breed draagvlak om de bewezen aanpak verder uit te rollen;
 • De importantie van goed werkende Governance wordt bewezen;

Meer weten over deze workshop?

4 + 1 =

Workshop III

Structureel borgen van ICT Strategie en behalen Innovatiedoelen door échte regie*

 

Uitdagingen

 • Niet alle medewerkers zijn (volledig) voorbereid op het werken vanuit regie;
 • Het ontbreekt aan draagvlak organisatie- breed voor de nieuwe werkwijze;
 • Niet betrokken leveranciers moeten zich conformeren aan de regie- borging en eigen innovatie- kalender;
 • Governance moet nog organisatie- breed borgen;
 • We zijn niet zelfstandig in staat om een noodzakelijke transformatie door te zetten.

 

Voordelen

 • Uw afdelingen leren uw partners meer aan het werk te zetten, waardoor er meer ruimte ontstaat om strategische plannen te bedenken en écht uit te voeren;
 • Uw mensen worden getraind en gecoacht om in een nieuwe rol te komen;
 • U leert zelf de transformatie op te starten voor nieuwe applicaties/diensten en om deze op gang te houden;
 • U leert nieuwe Governance- afspraken te maken en bewaken, waardoor iedereen weet wat hij moet doen, inclusief uw partners;
 • U gaat ruimte ervaren voor uitrol van uw digitale strategie. Indien u die nog niet heeft, kunnen wij helpen met het opstellen daarvan.

 

Inzichten

 • Cultuurprogramma’s leveren weinig op. Een nieuwe manier van werken vereist organiseren, faciliteren en lange termijn focus. Hierna volgt de cultuurverandering vanzelf door toenemend draagvlak;
 • Een nieuwe manier van werken kost tijd en begeleiden is een meerjarige opgave;
 • Leveranciers blijken open te staan voor een andere manier van werken als daar nieuwe afspraken over gemaakt worden.

 

Resultaten

 • Geleerde lessen en sterke aspecten van de transitie- fase worden toepast voor borging;
 • Uw leveranciers worden partners;
 • U gaat uw organisatie aansturen vanuit een bewezen Governance- model;
 • Uw digitale innovatie kan echt uitgevoerd gaan worden;
 • Permanente meetbaarheid op kosten, tevredenheid én Innovatie;
 • TransitieProfs is overbodig geworden; u kunt het voortaan zelf!

 

*Deze Masterclass is vast onderdeel als verdieping van de transitie- en bewijsfase, als voorbereiding op de transformatiefase.

Meer weten over deze workshop?

15 + 15 =

Hoe faciliteert u uw mensen om echte regie te voeren?

Hoe faciliteert u uw mensen om echte regie te voeren?

Veel organisaties breken zich het hoofd over de vraag waarom hun eindgebruikers vaak zo ontevreden zijn en waarom tegelijkertijd de ICT- medewerkers zo overbelast lijken. Ondanks alle inspanningen lukt het niet om uw eindgebruikers blij te maken? De kans is denk ik...

Lees meer
XLA is net als eten in een goed restaurant: as a service

XLA is net als eten in een goed restaurant: as a service

Sinds wij zelf een hypermodern Microsoft ITSM- Callsysteem hebben omarmd en deze hebben aangevuld met onze XLA/Regie- propositie, kijken wij uiteraard nog meer naar andere systemen en oplossingen dan voorheen. Wij zijn van mening dat een ITSM- Callsysteem het hart van...

Lees meer

Contact

4 + 7 =

Adres

Waijensedijk 20
3992 LP Houten

p

KvK & BTW

KVK nummer: 32069125
BTW nummer: 8070.90.980.B.02
Privacyverklaring TransitieProfs

Contact